Khoa ­Dược
Khoa Dược
Ngày đăng: 08/12/2011 | 14:42   Số lần xem:  2575
Khoa Dược

KHOA DƯỢC - Phacmacy


1. Lãnh đạo khoa:

Trưởng Khoa

Ds CKI. Hoàng Minh Tuyến

2. Thành lập: Năm 1981

3. Biên chế: 30

- Dược sỹ: 06; Dược sỹ trung học: 22

4. Quy mô tổ chức: Gồm các bộ phận: Bộ phận thống kê, Bộ phận nghiệp vụ dược, Bộ phận pha chế, bộ phận kho, Dược lâm sàng và Nhà thuốc.
5. Thành tích hoạt động:

- Mỗi năm cung cấp 26 tỷ tiền thuốc, hóa chất phục vụ điều trị và hoạt dộng bệnh viện, đảm bảo đầy đủ thuốc cho người bệnh điều trị tại bệnh viện an toàn, không để người bệnh thiếu thuốc, phải đi mua ngoài. Năm 1996, khoa Dược đã thực hiện cung cấp thuốc đến các khoa lâm sàng.

6. Thi đua khen thưởng:
-         01 Huân chương lao động hạng Ba (tập thể - năm 2009)
-         01 Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú: Ds Cao Xuân Sơn năm 2005
-         01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: tập thể năm 2007,)
      -         08 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế (Tập thể năm 1990, 2004, 2005, 2008, 2010, cá nhân: Ds Cao Xuân Sơn năm 2005, 2007; Ds Hoàng Minh Tuyến năm 2009)
-         Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Từ năm 2012 đến nay:
-         01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: cá nhân Ds Hoàng Minh Tuyến năm 2013
-         01 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế (Ds Hoàng Minh Tuyến năm 2012)Tập thể khoa dược
 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com