Các phòng chức năng
Phòng Quản lý chất lượng
Ngày đăng: 10/12/2016 | 14:58   Số lần xem:  1070
Phòng Quản lý chất lượng

                 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Lãnh đạo phòng:


Quyền Trưởng phòng
Cn. Nguyễn Thị Thu Hà

2. Thành lập: năm 2013

3. Biên chế:
5 người,
 Trong đó: + Cử nhân: 03     +


4. Nhiệm vụ

- Chức năng: Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật. 

 - Nhiệm vụ: Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện.

e) Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Điều dưỡng bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

f) Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành;

h) Phối hợp thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

5. Thành tích hoạt động:

- Bệnh viện đã xây dựng 304 phác đồ và chỉ số đánh giá chất lượng Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc cho các bệnh thường gặp tại bệnh viện.

- Áp dụng Iso 15.189 cho các khoa Xét nghiệm: Huyết học, Hóa sinh và Vi sinh.

5. Các Danh hiệu thi đua đã đạt được:

Tập thể Phòng Quản lý chất lượng

 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com