Các phó giám đốc
Phó giám đốc
Ngày đăng: 01/12/2011 | 11:07   Số lần xem:  5773
Phó giám đốc


  

Ths. Bs. Lê Đức Điệp
      Phó Giám đốc

Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hoa
Phó Giám đốc 

Tóm tắt lý lịch cá nhân:

     - Ngày sinh: 12 – 06 - 1964
     - Quê quán: Đông Phương – Đông Hưng – Thái Bình
     - Học vị: Thạc sỹ
     - Các chức vụ hiện nay:
+Phó giám đốc bệnh viện;
           +Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;
   +Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện;
   + Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy bệnh viện;
   + Trưởng khoa hồi sức tích cực
   + Trưởng khoa khám bệnh;

      - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;
      - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện;
      - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy bệnh viện;
      -Trưởng khoa Hồi sức tích cực; 
- Phó giám đốc bệnh viện;
      - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;
      - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện;
      - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy bệnh viện;
      -Trưởng khoa Hồi sức tích cực; 
- Phó giám đốc bệnh viện;
      - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;
      - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện;
      - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy bệnh viện;
      -Trưởng khoa Hồi sức tích cực; 
- Phó giám đốc bệnh viện;
      - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;
      - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện;
      - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy bệnh viện;
      -Trưởng khoa Hồi sức tích cực; 
- Phó giám đốc bệnh viện;
      - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;
      - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện;
      - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy bệnh viện;
      -Trưởng khoa Hồi sức tích cực; 
- Phó giám đốc bệnh viện;
      - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;
      - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện;
      - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy bệnh viện;
      -Trưởng khoa Hồi sức tích cực; 
      - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;
      - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện;
      - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy bệnh viện;
      -Trưởng khoa Hồi sức tích cực; 
      - Trưởng khoa khám bệnh.

Một số thành tích đã đạt được:

 *  Bằng khen của Bộ Y tế:
          - Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2006;
          - Đã có nhiều thành tích thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2011;
          - Thành tích trong công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2012;
          - Đã có nhiều thành tích thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2013;
          - Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2014;
          - Đã có nhiều thành tích trong công tác đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy chế dân chủ cơ sở ngành Y tế năm 2014.
 * Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2008.
*Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012, 2013, 2014.
 * Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh tặng Danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm 2014,2015


Tóm tắt lý lịch cá nhân:

     - Ngày sinh: 26 – 10 - 1973
      - Quê quán: Vũ Trung - Kiến Xương - Thái Bình
      - Học vị: Thạc sỹ
- Các chức vụ hiện nay:
+ Phó giám đốc bệnh viện;
      + Ủy viên Ban thường vụ Đảng Ủy Bệnh viện;
      + Chủ tịch Công đoàn;
      + Quyền trưởng khoa Mắt;
    + Ủy viên Ban chấp hành liên đoàn lao động Thành phố Uông Bí.

Một số thành tích đã được:
  * Bằng khen của Bộ Y tế:
           - Đã có nhiều thành tích thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013;
          - Đã có nhiều thành tích thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2008.
      * Bằng khen của Công đoàn T tế Việt Nam: Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2012, 2013, 2014.
      * Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh: thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2013;
      * Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012, 2013, 2014.

+ Phó giám đốc bệnh viện;
          + Ủy viên Ban thường vụ Đảng Ủy Bệnh viện;
          + Chủ tịch Công đoàn;
          + Quyền trưởng khoa Mắt;
          + Ủy viên Ban chấp hành liên đoàn lao động Thành phố Uông Bí


 

 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com