Ban Giám đốc
Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
Ngày đăng: 01/12/2011 | 11:45   Số lần xem:  12216
Giám đốc


Ts. Bs Trần Viết Tiệp
Giám đốc Bệnh viện

Tóm tắt lý lịch cá nhân:

- Ngày sinh: 15 - 06 - 1962
- Quê quán: Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- Học vị: Tiến sĩ Y khoa
- Chức vụ hiện nay:
  • Giám đốc bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
  • Bí thư Đảng uỷ bệnh viện
  • Uỷ viên BCH Thành Uỷ Uông Bí
  • Ủy viên HĐND thành phố Uông Bí

Một số thành tích đã đạt được:

 chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ
tổ quốc năm 2013.
      * Bằng khen của Bộ Y tế  
- Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2005;
- Tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2009;
- Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 20011;
- Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2013;
- Đã có nhiều thành tích trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
        và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử của ngành y tế năm 2014;
- Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tắc tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày 
Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014.
      * Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2014.
      * Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2010, 2013.
      * Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012, 2013,2014.
      * Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam: đã có thành tích xuất sắc trong phong 
tràothi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh năm 2011, 2013.
      * Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: đã có thành tích xuất sắc trong 
      phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh
 năm 2014.
      * Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: Bí thư Đảng Bộ bệnh viện 
      Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
Yêu nước thành phố Uông Bí 5 năm ( 2010 -2015) .
    * Bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ: Đã có thành tích trong công tác bảo vệ và
 chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ
tổ quốc năm 2013.
      * Bằng khen của Bộ Y tế  
- Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2005;
- Tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2009;
- Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 20011;
- Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2013;
- Đã có nhiều thành tích trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
        và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử của ngành y tế năm 2014;
- Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tắc tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày 
Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014.
      * Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2014.
      * Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2010, 2013.
      * Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012, 2013,2014.
      * Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam: đã có thành tích xuất sắc trong phong 
tràothi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh năm 2011, 2013.
      * Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: đã có thành tích xuất sắc trong 
      phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh
 năm 2014.
      * Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: Bí thư Đảng Bộ bệnh viện 
      Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
Yêu nước thành phố Uông Bí 5 năm ( 2010 -2015) .

      * Bằng khen của Bộ Y tế  
    - Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2005;
    - Tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2009;
    - Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2011;
    - Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế năm 2013;
    - Đã có nhiều thành tích trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử của ngành y tế năm 2014;
    - Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tắc tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014.

* Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2014.
* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2010, 2013.
* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012, 2013,2014.
* Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh năm 2011, 2013.
* Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh năm 2014.
* Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: Bí thư Đảng Bộ bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yêu nước thành phố Uông Bí 5 năm (2010 -2015) .


 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com