Thông tin cho người bệnh
Danh mục thuốc lưu hành tại Bệnh viện năm 2018
Ngày đăng: 03/04/2018 | 08:40   Số lần xem:  69
Danh mục thuốc lưu hành tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí năm 2018
Vui lòng truy cập vào các địa chỉ sau để biết thêm thông tin:

1. Danh mục thuốc tân dược lưu hành tại Bệnh viện.
https://drive.google.com/file/d/11r6Jj8wDvh7rVgTgIqVtAfh055550Jwq/view?usp=sharing

2. Danh mục chế phẩm đông y:
https://drive.google.com/uc?id=1sKW3rBLfE3O3aF73rTGwGT3XKFxecH-p

3. Danh mục thuốc bảo quản đặc biệt:
https://drive.google.com/file/d/1WITwwyPLqJccjuCM1YRW1W8SGcpclNMy/view?usp=sharing

4. Danh mục thuốc độc:
https://drive.google.com/file/d/1rTfUhf6jdgnhtfu6GesFIIleuwK_IS2Y/view?usp=sharing

5. Danh mục thuốc giới hạn thanh toán bảo hiểm và danh mục thuốc không được bảo hiểm thanh toán:
https://drive.google.com/file/d/12TBF03Ow7wQoMCB_2rWivsLzuju0ICWB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1sKW3rBLfE3O3aF73rTGwGT3XKFxecH-p
 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com