Hướng dẫn luật BHYT
Hướng dẫn luật BHYT
Ngày đăng: 19/12/2011 | 10:49   Số lần xem:  4307
Ngày 27/7/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Đồng thời Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 09 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Thông tư số 10 hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; Và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Luật bảo hiểm y tế đã được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2009. Luật là bước tiến mới thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách an sinh xã hội về công bằng và phát triển trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngày 27/7/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; đồng thời Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 09 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Thông tư số 10 hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các bạn có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật về bhyt cũng như những vần đề cần quan tâm tâm trong tổ chức thực hiện:

1. Nghị định số 62 của chính phủ.

Số văn bản: 62/2009/NĐ-CP
Nội dung tóm lược: Nghị định hướng dẫn chung  về: đối tượng tham gia, mức đóng, mức hỗ trợ đóng, mức hưởng, phương thức thanh toán bảo hiểm y tế…

Nội dung chi tiết: ND62CP.DOC

2.Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế:

Số văn bản: 09/2009/TTLT-BYT-BTC
Nội dung tóm lược:
Văn bản hướng dẫn các quy định về:
- Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
- Mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
- Mức hưởng, phương thức thanh toán bảo hiểm y tế…

Nội dung chi tiết: TTLT 09-2009-BYT-BTC.doc

 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com