Lịch sử hình thành
Các giai đoạn hoạt động
Ngày đăng: 26/11/2011 | 12:26   Số lần xem:  6403
Các giai đoạn hoạt động
* Giai đoạn 1981-1984: Chuyển giao công nghệ
Hầu hết cán bộ Y tế làm việc tại bệnh viện thị xã Uông Bí cũ được chuyển sang tiếp nhận và vận hành bệnh viện mới, chưa quen với những thiết bị, phương tiện hiện đại nên phần lớn các hoạt động cần sự hướng dẫn của chuyên gia Thụy Điển. Có những thời điểm số chuyên gia Thụy Điển tại bệnh viện lên tới hơn 20 người. Chỉ sau một thời gian ngắn vận hành thử và làm quen với mô hình bệnh viện mới, cán bộ và viên chức còn non trẻ của Bệnh viện đã vừa làm vừa học, tranh thủ sự giúp đỡ của chuyên gia Thụy Điển để dần từng bước nắm bắt kỹ năng vận hành, làm chủ được công tác quản lý Bệnh viện hiện đại và đồng bộ nhất ở Việt Nam vào những năm 1980.


* Giai đoạn 1985-1989: Phát triển năng lực
 Thông qua kinh nghiệm quản lý, Bệnh viện đã đề xuất mô hình tổ chức mới phù hợp với bệnh viện đồng bộ và hiện đại gồm 5 Ban bên cạnh 5 Phòng chức năng truyền thống, bao gồm: Ban Thuốc, Chẩn đoán và Điều trị (DDT); Ban Y tá (ND); Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu (PHC); Ban đào tạo-nghiên cứu khoa học (TRC); Ban mua sắm đặt hàng và hành chính (ATP). Mô hình tổ chức này đã được Bộ Y tế hội thảo nghiệm thu và triển khai áp dụng từng phần cho các bệnh viện khác ở Việt Nam. Trong đó có Ban Y tá sau này đổi tên thành Phòng Y tá-Điều dưỡng được áp dụng nhân rộng cho các bệnh viện khác trong toàn quốc.


* Giai đoạn 1990 đến nay: Phát triển toàn diện
Viện trợ của Thụy Điển chấm dứt vào 30/6/1999. Song do sự sáng tạo trong quản lý và sự cố gắng vượt bậc của tập thể cán bộ công chức, Bệnh viện đã hoạt động có nề nếp, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, công nghệ cao, vì vậy Bệnh viện phát triển cả về qui mô cũng như chất lượng hoạt động.