Phòng Kế hoạch tổng hợp
Phòng Kế hoạch tổng hợp
Ngày đăng: 02/12/2011 | 13:45   Số lần xem:  3315
Phòng Kế hoạch tổng hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP  - General Planning Department


1. Lãnh đạo phòng:
 
Trưởng phòng
Bs CKI, TTƯT. Nguyễn Quang Lương

2. Thành lập:
năm 1981
- Từ 1981-1989: Có tên gọi là phòng Y vụ.

- Năm 1990: Đổi tên thành phòng Kế hoạch Tổng hợp.


3. Biên chế hiện nay:
19 nhân viên (01 kiêm nhiệm), gồm: 2 bác sỹ (01 kiêm nhiệm), 1 Dược sỹ đại học, 8 điều dưỡng và 8 nhân viên khác.
 
4. Về quy mô, tổ chức có 4 bộ phận:
 
- Kế hoạch - thống kê báo cáo, tổng hợp.
- Quản lý kinh tế y tế.
- Công nghệ thông tin
- Quản lý hồ sơ bệnh án - lưu trữ.
- Quản lý hoạt đông dược.

5. Thành tích hoạt động:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất Giám đốc nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, như: Xây dựng mạng máy tính quản lý bệnh viện; Áp dụng khoa học trong quản lý chất lượng khám chữa bệnh: Xây dựng bảng kiểm đánh giá chất lượng thực hiện các qui chế bệnh viện, tổ chức khảo sát người bệnh hàng quí đánh giá chất lượng phục vụ, xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc các bệnh thông thường... Phương pháp quản lý này đã được một số bệnh viện trong khu vực học tập và áp dụng triển khai.


6. Các Danh hiệu thi đua đã đạt được:
-       1 Danh hiệu Anh hùng lao động cho BS CKII, TTND Nguyễn Ngọc Hàm
-       1 Huân chương lao động hạng Nhất cho cá nhân
-       2 Huân chương lao động hạng Nhì cho cá nhân và tập thể
-       3 Huân chương lao động hạng Ba (tập thể: 1; cá nhân: 2)
     -      2 danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
-      3 danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
     -       4 Bằng khen của Chính phủ (Tập thể:  2;  Cá nhân: 2)
-       1 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc                                                   
-       Nhiều Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể và cá nhân
     -      Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 10 năm liên tục (2006-2015)

                   Tập thể cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp


Tổ tin học

 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com