Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tài chính kế toán
Ngày đăng: 04/12/2011 | 17:12   Số lần xem:  3059
Phòng Tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  - Accounting department


1. Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng

Ks. Đặng Tiến Hùng

2. Thành lập: Năm 1981.

3. Biên chế:
24 cán bộ, nhân viên. Trong đó:
- 17 cử nhân kinh tế.

- 7 cao đẳng và trung cấp.


4. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm trình cơ quan chủ quản phê duyệt làm cơ sở thực hiện.
- Giám sát hoạt động thu chi tài chính trong bệnh viện.
- Tham mưu cho lãnh đạo đưa ra quyết định tài chính kinh tế trong bệnh viện.
- Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán trong bệnh viện.
- Lập báo cáo tài chính theo quy định chế độ tài chính hiện hành của nhà nước phản ánh trung thực kết quả hoạt động của bệnh viện.
- Tổ chức quản lý lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách theo đúng quy định.

5. Thành tích hoạt động:

- Trong những năm qua, phòng Tài chính Kế toán thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi tiêu hợp lý, đảm bảo cho bệnh viện có đủ ngân sách hoạt động, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị.


6. Các Danh hiệu thi đua đã đạt được:


- 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể

- 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể.

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tổ lao động xuất sắc.
 
- 02 Bằng khen của Bộ y tế cho cá nhân bà Trần Thị Minh (2010, 2012)
- 01 Bằng khen của Bộ y tế cho cá nhân ông Đặng Tiến Hùng
- 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho cá nhân bà Trần Thị Minh ( 2009 - 2013)
- 01 chiến sĩ thi đua của Bộ y tế cho Bà Trần Thị Minh 2011
- 01 bằng khen của Bộ y tế cho cá nhân bà Hoàng Thị Hồng Dân.


Tập thể Phòng Tài chính Kế toán


 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com