Liên hệ
BỆNH VIỆN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ
Địa chỉ : Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thị xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoạ : 0333.854037- 0333.854038
Fax : 0333.854190
Email : bvub.qn@hn.vnn.vn
Liên hệ trực tuyến
Họ tên(*)
Mobile
Đơn vị
Địa chỉ(*)
Điện thoại
Email(*)  
Nội dung(*)
Mã xác nhận(*)
Captcha

 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com